Sports


2014-2015 Success

This Year's Successes so far:

Team Success 2014-2015

 • Under 16 Hockey - 3rd Meirion-Dwyfor Tournament.
 • Yr 8 Novice Gymnastics Team - 1st Eryri Schooles Gymnastics Competition
 • Yr 7 Novice Gymnastics Team - 2nd Eryri Schooles Gymnastics Competition

Individuals' Success:

 • Lili Owen, Alice Williams & Gwen Hughes - Gwynedd under 16 Hockey Squad.
 • Alaw Lewis Yr 8 - 1st Individual Novice Gwynedd Schools Gymnastics Competition
 • Heled Griffith - 3rd Individual Novice Gwynedd Schools Gymnastics Competition
 • Chloe Butterworth - World Sailing Competition 8th girls - 28th overall. In current Wales under 18 squad.
 • Tom Froom - Member of Wales Under 18 squad.
 • Sophie Wilson - North Wales Bouldering Academy under 16.
 • Elis Pari & Aaron Lewis - North West Wales Under 16 rugby squad

English translation coming soon...

2013-2014 Success

Llwyddiannau llynedd:

 • Yr ysgol yn ennill MarcActif.
 • Tim hoci o dan 16 - 2il twrnament Eryri.
 • Tim Hoci o dan 14 - 1af twrnament Meirion-Dwyfor, 1af twrnament Eryri, 3ydd Twrnament Cymru.
 • Tim Pêl-droed Genethod o dan 14 a 16 trwodd i rownd 16-olaf Cymru.
 • Tim Gymnasteg Blwyddyn 8 - 3ydd Cystadleuaeth Gogledd Cymru
 • Tim Pêl-droed Bechgyn Blynyddoedd 7 ac 8 - 1af twrnament 5-bob-ochr yr Urdd.
 • Tim Rygbi o dan 16 - rownld 32-olaf Cymru.

Unigolion:

 • Sgwad Hoci Gogledd Cymru - Mared Thomas, Magi Hughes, Ffion Williams
 • Sgwad Pêl-droed o dan 16 Gogledd Cymru - Cara Hughes, Magi Hughes
 • Sgwad Pêl-droed o dan 14 Gogledd Cymru - Ffion Medi Jones, Tara Thomas, Lois Thomas
 • Sgwad Bowldro Gogledd Cymru o dan 16 - Sophie Wilson
 • Sgwad Hwylio Prydain o dan 16 - Chloe Butterworth.
 • Trawsgwlad - Nia Jones & Lois Thomas cynrychioli Eryri yn Trawsgwlad Cymru
 • Athletau - Lili Owen, Alice Williams, Emily Hughes & Joe Bach - cynrychioli Eryri yn Atheltau Trac a Maes Cymru

Llwyddiannau eleni hyd yn hun:

 • Sgwad Pêl-droed o dan 16 Gogledd Cymru - Magi Hughes
 • Sgwad Hoci Gwynedd o dan 16 - Ffion Williams & Magi Hughes
 • Sgwad Bowldro o dan 16 Gogledd Cymru - Sophie Wilson & Ella Winsor.
 • Timau Pêl-droed o dan 14 genethod a bechgyn trwadd i ail rownd Eryri.