Disgyblion

Yn yr adran yma mae gwybodaeth am weithgareddau a llwyddiannau ein disgyblion yn ogystal â’r cyngor disgyblion.

 

Amserlen Ffug Arholiadau Bl 11 - cliciwch yma
Amserlen Arholiadau Allanol Haf Bl 10/11 - cliciwch yma

Dewisiadau Blwyddyn 9 2020-2022 - cliciwch yma