Disgyblion

Yn yr adran yma mae gwybodaeth am weithgareddau a llwyddiannau ein disgyblion yn ogystal â’r cyngor disgyblion.

Amserlen Ffug Arholiadau Bl 11 - cliciwch yma
Amserlen Arholiadau Allanol Haf Bl 10/11 - cliciwch yma

Dewisiadau Blwyddyn 9 2019-2021 - cliciwch yma