Who's Who

English translation coming soon...

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Enw Swyddogaeth a Chategori
Mr Michael Strain Cyfethol (CADEIRYDD)
Cyng Angela Russell Sir
Cyng Gweno Glyn Sir
Gareth Roberts Sir
Cyng R. H. Wyn Williams Sir
Mr Eurig Davies Athrawon
Mrs Eifiona Wood Parents (Cynrychiolydd AAA)
Mr Arfon Jones Staff
Mr Dafydd Hughes Athrawon
Mr Dylan Minnice Prifathro
Mr Glyn Owen Cyfethol
Dr Branwen Jones Parents
Mr John Gwilym Jones Cyfethol
Mr Terry Hughes Parents
Mrs Carol Thomas Parents
Mrs Medwen Pari Parents
Mrs Rhian Parry Cyfethol