Pwy di Pwy

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Enw Swyddogaeth a Chategori
Mr Michael Strain Cyfethol (CADEIRYDD)
Cyng Angela Russell Sir
Cyng Gweno Glyn Sir
Gareth Roberts Sir
Cyng R. H. Wyn Williams Sir
Mr Eurig Davies Athrawon
Mrs Eifiona Wood Rhieni (Cynrychiolydd AAA)
Mr Arfon Jones Staff
Mr Dafydd Hughes Athrawon
Mr Dylan Minnice Prifathro
Mr Glyn Owen Cyfethol
Dr Branwen Jones Rhieni
Mr John Gwilym Jones Cyfethol
Mr Terry Hughes Rhieni
Mrs Carol Thomas Rhieni
Mrs Medwen Pari Rhieni
Mrs Rhian Parry Cyfethol