Pwy di Pwy

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Mr Glyn Hughes (Cadeirydd / Chair)
Mr Dewi Wyn Roberts (Is-Gadeirydd / Deputy Chair)
Mr Dylan Minnice (Prifathro / Headmaster)

Mr Eurig Davies
Mrs Nia Lloyd Davies
Mrs Gweno Glyn
Mrs Claire Russell Griffith
Mr Geraint O Hughes
Mr Arfon Jones
Mr Dewi Wyn Jones
Mrs Alwena Owen
Mr Andrew Owen
Mr Glyn Owen
Miss Bethan Priestley
Mrs Angela Russell
Mr Michael Strain
Mrs Eifiona Wood