Pwy di Pwy

Aelodaeth o'r Corff Llywodraethol

Enw Swyddogaeth a Chategori
Mr Michael Strain Cynrychiolwyr y Rhieni
Dr Branwen Jones Cynrychiolwyr y Rhieni
Mrs Medwen Pari Cynrychiolwyr y Rhieni
Mrs Carol Thomas Cynrychiolwyr y Rhieni
Mrs Eifiona Wood Cynrychiolwyr y Rhieni
Mr Eurig Davies Cynrychiolwyr y Staff Dysgu
Miss Bethan Priestley Cynrychiolwyr y Staff Dysgu
Mr Arfon Jones Cynrychiolwyr y Staff Ategol
Cyng Dewi Roberts Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg
Cyng W Gareth Roberts Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg
Cyng Angela Russell Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg
R H Wyn Williams Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg
Mr Glyn Hughes (Cadeirydd) Aelodau Cyfetholedig
Mr Glyn Owen Aelodau Cyfetholedig
Mrs Claire Russell Griffiths Aelodau Cyfetholedig
Miss Nia Griffith Aelodau Cyfetholedig
Mr Dylan Minnice Prifathro

Clerc
Mrs Manon Ll Williams
Ysgol Botwnnog
01758 730220
sg@botwnnog.gwynedd.sch.uk