Mudiadau

Mewn Partneriaeth efo’r Gymuned

 • Ysgolion Cynradd
 • Caeau Chwarae / Maes Bob Tywydd
 • Clwb Pêl-droed Nefyn / Bro Enlli
 • Canolfan Hamdden Dwyfor
 • Clwb Chwaraeon Pwllheli
 • Busnesau a Ffermydd Lleol
 • Coleg Meirion Dwyfor / Llandrillo
 • Llanw Llŷn
 • Gyrfa Cymru
 • Cymunedau’n Gyntaf
 • Prifysgol Cymru Bangor
 • Ffermwyr Ifanc y Rhiw / Porthdinllaen
 • Capeli ac Eglwysi lleol
 • Cymdeithasau lleol
 • Cyfeillion Llŷn
 • Adnoddau TGCh
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn
 • Cadw Cymru’n Daclus
 • Ymgyrch Ysgolion Iach
 • Theatr Ieuenctid
 • Cynllun Rhandiroedd Cymunedol