Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol (2016/2017)

Tymor yr Hydref 2016

1 Medi 2016 - 16 Rhagfyr 2016

Tymor y Gwanwyn 2017

3 Ionawr 2017 - 7 Ebrill 2017

Tymor yr Haf 2017

24 Ebrill 2017 - 21 Gorffennaf 2017

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, Medi 5ed, 2016.

GWYLIAU:
24 – 28 Hydref 2016 (Hanner-Tymor)
19 Rhagfyr 2016 - 2 Ionawr 2017 (Gwyliau’r Nadolig)
20 - 24 Chwefror 2017 (Hanner-Tymor)
10 - 21 Ebrill 2017 (Gwyliau’r Pasg)
1 Mai 2017 (Calan Mai)
29 Mai – 2 Mehefin 2017 (Hanner-Tymor)
24 Gorffennaf - 31 Awst 2017 (Gwyliau’r Hâf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2017 i athrawon, a dydd Llun, 4 Medi 2017 i ddisgyblion (i’w gadarnhau).