Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol (2018/2019)

Tymor yr Hydref 2018

3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

Tymor y Gwanwyn 2019

7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019

Tymor yr Haf 2019

29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 5 Medi, 2018.

GWYLIAU:
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol
leol am wybodaeth.