Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol (2017/2018)

Tymor yr Hydref 2017

1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Tymor y Gwanwyn 2018

8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018

Tymor yr Haf 2018

9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.

GWYLIAU:
30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth - 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 31 Awst 2018 (Gwyliau’r Hâf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).