Tymhorau

Dyddiadau Tymhorau 2022/23

TYMHORAU:

Hydref 2022

1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023

9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Haf 2023

Ebrill 17 - Gorffennaf 20

 

GWYLIAU:

TYMOR YR HYDREF 2022 - Medi 1 - Rhagfyr 23

 

Diwrnodau Hyfforddiant Staff (Dim ysgol i blant)

Medi 1 a 2

Diwrnodau Hyfforddiant Staff (Dim ysgol i blant)

Hydref 28

Hanner-Tymor

Hydref 29 - Tachwedd 6

Diwrnod Hyfforddiant Staff (Dim ysgol i blant)

Tachwedd 7

Diwrnod Hyfforddiant Staff (Dim ysgol i blant)

Rhagfyr 23

Gwyliau Nadolig

Rhagfyr 24 - Ionawr 8

TYMOR Y GWANWYN 2023 - Ionawr 9 – Mawrth 31

 

Diwrnod Hyfforddiant Staff (Dim ysgol i blant)

Chwefror 17

Hanner-Tymor

Chwefror 18 - 26

Gwyliau’r Pasg

Ebrill 1 - 16

TYMOR YR HAF 2023 - Ebrill 17 - Gorffennaf 20

 

Calan Mai

1 Mai 2023

Hanner-Tymor

Mai 27 - Mehefin 4

Diwrnod olaf Tymor yr Haf

Gorffennaf 20

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.