Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL
ATHRAWON

 

Mr Dylan Minnice

Prifathro

Mr Geraint O. Hughes

Dirprwy Brifathro

Mr Dion Bee

Dylunio a Thechnoleg / TGCH / Bagloriaeth Cymru

Mr Cai Boardman

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mrs Menna Bowen

Ffrangeg / Cymraeg

Miss Fiona Bridle

Gwyddoniaeth

Miss Catrin Davies

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mr Eurig Davies

Cerddoriaeth / TGCH

Miss Awen Griffith

Pennaeth Y Gymraeg

Miss Lowri Griffith

Mathemateg / Busnes

Mrs Caryl Aubrey Griffiths

Saesneg

Mrs Gwenda Healy

Astudiaethau Crefyddol

Mr Gareth Hodgson

Addysg Gorfforol / Iaith / / Bagloriaeth Cymru

Mr Cemlyn Howel

Pennaeth Gyfadran Dylunio a Thechnoleg a Mynegiannol

Mrs Gwenllian Hughes-Jones

Hanes

Mrs Elin Huws Evans

Celf / Bagloriaeth Cymru

Miss Mared Huws Cymraeg
Mrs Eurwen Jones

Iaith / Cyd-gysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig

Miss Ffion Jones

Cymraeg / Addysg Gorfforol

Mr Irfon Morris Jones

Daearyddiaeth / Pennaeth Dyniaethau

Mrs Alaw Jones Japheth

Pennaeth Addysg Gorfforol / Lles y Merched

Mrs Eirian Jones Muse

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd

Mrs Melissa Minnice

Pennaeth Saesneg

Miss Bethan Priestley

Pennaeth Mathemateg

Mr Elgan Rowlands

Mathemateg / Gwyddoniaeth

Mrs Rebeca Rowlands

Trin Gwallt a Harddwch

Mrs Marian Sautin

Ffrangeg / Cyd-gysylltydd Ieithoedd Tramor Modern

Miss Eleri Pierce Williams

Pennaeth y Gyfadran Gwyddoniaeth

Mr Owen Llywelyn Williams

Saesneg

Cymorthyddion Dysgu

Mrs Martha Ellis Hughes
Mrs Delyth Hughes
Miss Sian Eirian Jones
Mrs Susan Jones
Mrs Glenys Thomas
Miss Kim Williams

Anogwyr Dysgu

Mrs Carol Pilling

Mrs Ann James

Cymorthydd Cynhwysiad

Mr. Dafydd Owen

Technegydd Labordy a Technoleg

Mrs Helen Mary Evans

Gofalwr

Mr Arfon Jones

Technegydd Llyfrgell a Chyfrifiaduron

Mrs Grace Roberts

Swyddog Gweinyddol yr Ysgol

Mrs Manon Llywelyn Williams

Ysgrifenyddes yr Ysgol

Mrs Nerys Wyn Williams

Prif Gogyddes

Miss Delyth Jones

Dirprwy Mrs. Siân Roberts
Staff y Gegin

Ms Yvette Anson
Mrs Glenys Hardy
Miss Wendy Hughes
Mrs Lona Roberts
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts
Mr Michael Rowlands

Prif Glanhawraig Mrs Linda Hughes

Staff Glanhau

Mrs Mari Davies
Miss Wendy Hughes
Mrs Gwyneth Manion
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts
Mr Phil Roberts
Mrs Ellen Thomas

Goruchwylwyr Amser Cinio

Mr Arfon Jones

Mrs Heulwen Jones