Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL
ATHRAWON

 

Mr Dylan Minnice

Prifathro

Mr Aled Williams

Dirprwy Brifathro

Mr Eurig Davies

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Gyfadran Technoleg a Mynegiannol / Cerdd / Cydgysyllytdd ADY

Miss Bethan Priestley

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Mathemateg

Mr Dion Bee

Arweinydd cwricwlwm - Dylunio a Thechnoleg / Bagloriaeth Cymru

Mrs Ela Fflur Bryn

Mathemateg / Gwyddoniaeth

Mrs Menna Bowen

Ffrangeg / Cymraeg

Miss Fiona Bridle

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mrs Carol Davies

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd

Dr Katie Davies Gwyddoniaeth
Mrs Elin Denham

Addysg Gorfforol

Mrs Emily Ellis Owen

Saesneg / Addysg Gorfforol

Miss Awen Griffith

Pennaeth y Gymraeg / Hanes

Mr Gareth Hodgson

Addysg Gorfforol / Iaith / Bagloriaeth Cymru

Mrs Gwenllian Hughes-Jones

Arweinydd cwricwlwm Hanes

Miss Mared Huws Cymraeg / Saesneg
Mrs Elin Huws Evans Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol / Celf / Bagloriaeth Cymru
Mrs Ceri Meredydd

Cymraeg / Cymru, Ewrop a’r byd

Mr Deio Parri Jones

Cydlynydd Technoleg Digidol

Mr Elgan Jones

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Miss Ffion Jones

Cymraeg / Cydgysyllytdd ADY

Mr Irfon Morris Jones

Pennaeth Dyniaethau / Daearyddiaeth

Mrs Alaw Jones Japheth

Pennaeth Addysg Gorfforol / Lles y Merched

Mrs Melissa Minnice

Pennaeth Saesneg

Mrs Manon Gwyn Morgan Cymraeg / Drama
Miss Emma Roberts

Arweinydd cwricwlwm Astudiaethau Crefyddol

Mrs Sioned Gwenllian Roberts

Arweinydd Cwricwlwm Bwyd a Maeth / Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd / Iechyd a Lles / Bagloriaeth Cymru

Mr Elgan Rowlands

Mathemateg / Gwyddoniaeth / Addysg Gorfforol

Miss Leanne Stedham

Gwyddoniaeth

Miss Debbie Williams

Cerddoriaeth

Mrs Elin Wallace Jones

Ffrangeg / Cyd-gysylltydd Ieithoedd Tramor Modern

Miss Eleri Pierce Williams Pennaeth y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mrs Lowri Williams

Mathemateg / Busnes

Mr Owen Llywelyn Williams

Saesneg / TGCH

Mrs Nia Yule

Pennaeth Iechyd a Lles / Iaith / Agored Cymru / Bagloriaeth Cymru

Staff Cymorth dysgu

Miss Demi Parry Davies
Mrs Brenda Dobson
Mrs Mattie Ellis Hughes
Mrs Dawn Gulliford
Mrs Delyth Hughes
Mrs Rhian Jones
Miss Sian Eirian Jones
Mr Dafydd Owen
Miss Lauren Rice
Miss Rene Roberts
Mrs Caryl Rowlands
Mrs Glenys Thomas

Staff Cyswllt Cartref a Chynhwysiad

Miss Elen Hughes
Mrs Susan Jones
Mrs Carol Pilling

Staff Ategol

 

Technegydd Labordy a Thechnoleg

Mrs Helen Mary Evans

Ysgrifenyddes

Mrs Nia Williams

Gofalwr

Mr Arfon Jones

Technegydd Llyfrgell a Chyfrifiaduron

Mrs Grace Roberts

Swyddog Gweinyddol

Mrs Manon Llywelyn Williams

Staff y Gegin a Glanhau

 

Prif Gogydd Mrs Delyth Jones
Dirprwy Mrs Siân Roberts
Staff

Mrs Susan ap Robert
Mrs Paula Carr
Mrs Mari Davies
Miss Ann Griffiths
Mrs Glenys Hardy
Mrs Gwyneth Manion
Ms Sheryl Jenkins
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts
Mrs Gwenda Williams