Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL
ATHRAWON

 

Mr Dylan Minnice

Prifathro

Mr Aled Williams

Dirprwy Brifathro

Mr Dion Bee

Dylunio a Thechnoleg / TGCH / Bagloriaeth Cymru

Mrs Menna Bowen

Ffrangeg / Cymraeg

Miss Fiona Bridle

Gwyddoniaeth

Mr Eurig Davies

Pennaeth Gyfadran Technoleg a Mynegiannol / Cerdd / ADY

Dr Katie Davies Gwyddoniaeth / Mathemateg
Miss Awen Griffith

Pennaeth Y Gymraeg

Mrs Caryl Aubrey Griffiths

Saesneg / Hanes

Mr Gareth Hodgson

Addysg Gorfforol / Iaith / Bagloriaeth Cymru

Mrs Gwenllian Hughes-Jones

Hanes

Mrs Elin Huws Evans

Celf / Bagloriaeth Cymru

Miss Mared Huws Cymraeg / Saesneg
Mr Deio Parri Jones TGCH / Technoleg
Mrs Eurwen Jones

Iaith / Llwyddo / Cymru, Ewrop a’r Byd

Miss Ffion Jones

Cymraeg / ADY

Mr Irfon Morris Jones

Daearyddiaeth / TGCH / Pennaeth Dyniaethau

Mrs Alaw Jones Japheth

Pennaeth Addysg Gorfforol / Lles y Merched

Mrs Eirian Jones Muse

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd

Mrs Melissa Minnice

Pennaeth Saesneg / Drama

Miss Bethan Priestley

Pennaeth Mathemateg

Miss Emma Roberts Astudiaethau Crefyddol / AbaCh
Mr Elgan Rowlands

Mathemateg / Gwyddoniaeth

Miss Leanne Stedham

Gwyddoniaeth

Miss Eleri Williams

Ffrangeg / Cyd-gysylltydd Ieithoedd Tramor Modern

Miss Eleri Pierce Williams

Pennaeth y Gyfadran Gwyddoniaeth

Mrs Lowri Williams Mathemateg / Busnes
Mr Owen Llywelyn Williams

Saesneg

Cymorthyddion Dysgu

Mrs Martha Ellis Hughes
Mrs Manon Wyn Griffith
Mrs Delyth Hughes
Miss Elen Hughes
Mrs Rhian Jones
Miss Sian Eirian Jones
Mr Dafydd Owen
Mrs Glenys Thomas
Miss Dawn Williams

Anogwyr Dysgu

Mrs Carol Pilling

Mrs Susan Jones

Technegydd Labordy a Technoleg

Mrs Helen Mary Evans

Gofalwr

Mr Arfon Jones

Technegydd Llyfrgell a Chyfrifiaduron

Mrs Grace Roberts

Swyddog Gweinyddol yr Ysgol

Mrs Manon Llywelyn Williams

Ysgrifenyddes yr Ysgol

Mrs Nerys Wyn Williams

Prif Gogyddes

Miss Delyth Jones

Dirprwy Mrs Siân Roberts
Staff y Gegin

Ms Catherine Hall
Mrs Glenys Hardy
Miss Wendy Hughes
Mrs Lona Roberts
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts

Prif Glanhawraig Mrs Linda Hughes

Staff Glanhau

Mrs Mari Davies
Miss Wendy Hughes
Mrs Gwyneth Manion
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts

Goruchwylwyr Amser Cinio

Mr Arfon Jones

Mrs Heulwen Jones