Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL
ATHRAWON

 

Mr Dylan Minnice

Prifathro

Mr Aled Williams

Dirprwy Brifathro

Mr Dion Bee

Dylunio a Thechnoleg / Bagloriaeth Cymru

Mrs Menna Bowen

Ffrangeg / Cymraeg

Miss Fiona Bridle

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mrs Carol Davies

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd / Iechyd a Lles

Mr Eurig Davies

Pennaeth Gyfadran Technoleg a Mynegiannol / Cerdd /
Cydgysyllytdd ADY

Dr Katie Davies Gwyddoniaeth
Mrs Elin Denham

Addysg Gorfforol

Mrs Emily Ellis Owen

Saesneg

Miss Awen Griffith

Pennaeth y Gymraeg / Hanes

Mr Gareth Hodgson

Addysg Gorfforol / Iaith / Bagloriaeth Cymru

Mrs Gwenllian Hughes-Jones

Hanes

Miss Mared Huws Cymraeg / Saesneg
Mrs Elin Huws Evans Celf / Bagloriaeth Cymru
Mrs Ceri Meredydd

Cymraeg / Cymru, Ewrop a’r byd

Mr Deio Parri Jones

TGCH / Technoleg Digidol

Miss Ffion Jones

Cymraeg / Cydgysyllytdd ADY

Mr Irfon Morris Jones

Pennaeth Dyniaethau / Daearyddiaeth / TGCH

Mrs Alaw Jones Japheth

Pennaeth Addysg Gorfforol / Lles y Merched

Mr Philip Kitchen

Mathemateg / Gwyddoniaeth

Mrs Melissa Minnice

Pennaeth Saesneg / Drama

Miss Bethan Priestley Pennaeth Mathemateg
Miss Emma Roberts

Astudiaethau Crefyddol / Addysg Gorfforol

Mrs Sioned Gwenllian Roberts

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd / Iechyd a Lles /
Bagloriaeth Cymru

Mr Elgan Rowlands

Mathemateg / Gwyddoniaeth / Addysg Gorfforol

Miss Leanne Stedham

Gwyddoniaeth

Mrs Ela Fflur Jones Mathemateg / Bagloriaeth Cymru / Gwyddoniaeth
Miss Debbie Williams

Cerddoriaeth

Mrs Elin Wallace Jones

Ffrangeg / Cyd-gysylltydd Ieithoedd Tramor Modern

Miss Eleri Pierce Williams Pennaeth y Gyfadran Gwyddoniaeth
Mrs Llinor Williams

Cymraeg

Mrs Lowri Williams

Mathemateg / Busnes

Mr Owen Llywelyn Williams

Saesneg / TGCH

Mrs Nia Yule

Iaith / Agored Cymru / Bagloriaeth Cymru

Staff Cymorth dysgu

Miss Demi Parry Davies
Mrs Dawn Gulliford
Mrs Rhian Jones
Miss Lauren Rice
Mrs Brenda Dobson
Mrs Delyth Hughes
Miss Sian Eirian Jones
Mrs Glenys Thomas
Mrs Mattie Ellis Hughes
Mr Dafydd Eurgain Jones
Mr Dafydd Owen

Anogwyr Dysgu

Mrs Carol Pilling

Staff Ategol

 

Technegydd Labordy a Thechnoleg

Mrs Helen Mary Evans

Ysgrifenyddes

Miss Elin Wyn Hughes

Gofalwr

Mr Arfon Jones

Technegydd Llyfrgell a Chyfrifiaduron

Mrs Grace Roberts

Swyddog Gweinyddol

Mrs Manon Llywelyn Williams

Staff y Gegin

 

Prif Gogydd Mrs Delyth Jones
Dirprwy Mrs Siân Roberts
Staff y Gegin

Mrs Paula Carr
Mrs Glenys Hardy
Mrs Lona Roberts
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts
Mrs Gwenda Williams

Staff Glanhau  
Prif Glanhawraig Miss Delyth Jones

Cleaning Staff Glanhau

Mrs Susan ap Robert
Mrs Mari Davies
Mrs Ann Griffiths
Mrs Gwyneth Manion
Mrs Meira Roberts
Miss Nia Roberts
Mrs Gwenda Williams